outsourcingpayroll.nl

Outsourcing payroll

Welkom op de website met uitleg en informatie over outsourcing van uw personeels- en loonadministratie door middel van payroll.

U bent misschien op zoek naar antwoord op de vragen: Hoe werkt outsourcing door middel van payroll en is outsourcing door middel van payroll iets voor mij, mijn bedrijf en personeel? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie over outsourcing van uw personeels- en loonadministratie door middel van de dienstverlening payroll.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over outsourcing door middel van payroll van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle verdere mogelijkheden en/of voordelen van outsourcing door middel van payroll voor u, uw organisatie/bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een offerte voor outsourcing met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is outsourcing met payroll?

Met outsourcing van uw personeels- en loonadministratie door middel van payroll neemt een payrollbedrijf het juridisch werkgeverschap en tal van arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van u als werkgever over. Dit kunnen bijvoorbeeld risico’s ten aanzien van arbeidscontracten, ziekte, loondoorbetaling en proeftijden zijn. Uw medewerkers krijgen bij deze vorm van outsourcing van het payrollbedrijf een arbeidsovereenkomst en komen hierdoor juridisch bij haar in dienst. De inhoud van het arbeidscontract van uw medewerkers wordt bij payroll mede door het arbeidsverleden van uw medewerkers of bij nieuwe medewerkers door u (conform evt. uw CAO) bepaald.

Het payrollbedrijf draagt bij deze vorm van ousourcing vervolgens zorg voor o.a. het tijdig en adequaat uitbetalen van salarissen, afdragen van premies en loonbelastingen en neemt daarbij ook het ziekterisico omtrent uw personeel voor haar rekening. Hierdoor neemt het payrollbedrijf, indien u uw personeels- en loonadministratie door middel van payroll ousourct, u en/of uw afdelingen P&O en salarisadministratie veel werk uit handen en vaak tegen veel lagere kosten. Deze vorm van outsourcing van uw personeels- en loonadministratie door middel van payroll wordt in Nederland en op internet ook wel met een mooi woord als ‘Payroll Outsourcing’ aangeduid.

Waarom uw personeel met payroll outsourcen?

Er zijn veel redenen voor u en uw organisatie te bedenken om uw personeel door middel van payroll te outsourcen. De voornaamste reden voor veel van onze klanten, is het gemak dat payroll met zich meebrengt. Als ondernemer en/of werkgever hoeft u zich namelijk bij payroll geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten en salarissen, arbodienst tot Belastingdienst en ziekte, alles is de verantwoording van het payrollbedrijf.

U huurt/least dus bij deze vorm van outsourcing als het ware uw eigen personeel terug, maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll te outsourcen. Laat ons u dus ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over outsourcing door middel van payroll bij ons aan!

Vraag een offerte voor outsourcing met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is outsourcing met payroll interessant?

In feite is het outsourcen van uw personeels- en loonadministratie, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, door middel van payroll voor iedere organisatie in Nederland, die met personeel werkt, interessant. Dit doordat u met payroll beperkte werkgeversrisico’s heeft en financiële voordelen, door efficiënter in te kopen, kunt behalen.

Denkt u zich eens in dat u zich door het outsourcen van uw personeels- en loonadministratie met payroll niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een offerte voor outsourcing met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost outsourcing door middel van payroll?

De kosten bij het outsourcing van uw personeels- en loonadministratie door middel van payroll zijn ook uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf werknemers in Nederland in dienst heeft, maakt uw organisatie deze kosten namelijk ook. Hierbij moet u echter wel met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor of accountant uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er voor ieder product/dienst weer extra administratief werk bij.

Door uw personeels- en loonadministratie met payroll te outsourcen, besteedt u echter alles aan 1 partij uit. Hierdoor bespaart u op uw personeelskosten en bent u met het outsourcen van uw personeels- en loonadministratiemet door middel van payroll dus in veel gevallen goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. ook bij payroll inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekte risico, arbodienst, salarisadministratie en contractbeheer.

Wij van outsourcing payroll baseren onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen, van een werknemer. Ons payrolltarief wordt, door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen, berekend. Dit is ook gebruikelijk in de detacherings- en uitzendbranche. De hoogte van de omrekenfactor bij outsourcing door middel van payroll wordt mede door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico van uw werknemer(-s) bepaald.

U weet door het outsourcen van uw personeels- en loonadministratie met payroll dus van te voren wat een werknemer u exact per uur kost, daar u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemer bij payroll betaalt. Bij ziekte of vakantie van uw werknemer heeft u ook geen personeelskosten met payroll.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met outsourcing door middel van payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u uw personeelszaken en salarisadministratie omtrent uw werknemers met payroll outsourct, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over outsourcing payroll

Wij van outsourcing payroll kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over wat outsourcing payroll is en het voor u, uw bedrijf en personeel in Nederland kan betekenen.

Vraag een offerte voor outsourcing met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

Naast outsourcing payroll sourcen de volgende payrollbedrijven o.a. ook personeels- en loonadministraties van diverse bedrijven in Nederland met hun payrolldiensten out. Zij hebben hierdoor gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers in verschillende plaatsen en branches in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van outsourcing met payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om hun personeels- en salarisadministratie met payroll te outsourcen.

Lagere personeelskosten door outsourcing met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven outsourcen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs door outsourcing van uw personeels- en loonadministratie met payroll goedkoper uit bent dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U heeft als werkgever namelijk als voordeel dat u door outsourcing met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte bespaart. Bovendien heeft u als voordeel dat u door outsourcing van uw personeels- en loonadministratie met payroll veel goedkoper uit bent dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren bij het outsourcen van uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf van payroll gebruik maakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met outsourcing door payroll

In de praktijk blijft u bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie met payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf bij outsourcing door middel van payroll slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie fungeert. U blijft bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll verandert, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door outsourcing met payroll

U weet als voordeel met outsourcing door middel van payroll vooraf wat uw personele kosten bij een payrollbedrijf zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf bij deze vorm van outsourcing.

Minder administratie door outsourcing met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll. Dit betekent dat u als voordeel bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie met payroll uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's door outsourcing met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll namelijk geen personeel in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte door outsourcing met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll meer bent, heeft dit als voordeel dat u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij outsourcing met payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt bij outsourcing met payroll door ons ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien toch nog meer over wat outsourcing van uw personeels- en salarisadministratie door middel van payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf nog verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!